2012-07-23

Testuojam Atmega ADC su LM35DZ temperatūros sensoriumi


Dažnai vienas iš mikrokontrolerių privalumų yra integruotas ADC (analoginis-skaitmeninis keitiklis). Šiuolaikiniai mikrokontroleriai turi apie 10 bitų ir daugiau ADC keitiklius, tokio tikslumo visiškai pakanka tolydiniam signalui konvertuoti į skaitmeninį pavidalą. Taip pat keletą atskirų kanalų-linijų, prie kurių galima jungti ir paduoti skirtingas matuojamas įtampas. Labai patogu turėti keitiklio funkciją viename įrenginyje tiek vietos, tiek galimybių prasme. Svarbiausia mokėti pasinaudoti suteiktu funkcionalumu kai prireikia. Žinoma, rinkoje visada išlieka ir specializuoti bei spartesni 16bitų ir pan. keitikliai. Šiame straipsnyje apžvelgsime Atmega ADC naudojimo ypatumus bandant nuskaityti vieno iš populiariausių analoginio temperatūros sensoriaus LM35DZ išvedamą informaciją.I. Sensorius

Pirmiausia pasiaiškinkime apie sensorių, iš kurio teks gauti informaciją. LM35 tai serija įvairiomis savybėmis pasižyminčių temperatūros sensorių. Mano nagrinėjamas variantas turbūt vienas iš paprasčiausių, lengviausiai prieinamų ir greitai pritaikomų. Pats prietaisas yra pakankamai paprastas, turi tris išvadus, o veikimo principas - pasyvus. Suteikus atitinkamą 4-20V maitinimą jis nuolat atiduoda temperatūros duomenis. Viena išvado „koja“ jungiama prie maitinimo, kita – žemė, o vidurinė – analoginis temperatūros išvedimas. Sensoriaus išvedama temperatūra yra iškart Celsijaus skalėje, tiesinė, tačiau įtampos (milivoltų) pavidalu. Kiekvienas 10mV proporcingai atitinka 1 Celsijaus laipsnį. Taigi 0 laipsnių – 0mV, 20 laipsnių – 200mV ir pan. Sensoriaus skalė yra tikrai plati, nuo -55 iki 150 laipsnių Celsijaus, tikslumas net +/-0.5 laipsnio. Yra galimi du naudojimo būdai – pilno diapazono ir susiaurinto (0-150 laipsnių). Priklausomai nuo schemos jungimo, sensorius gali atiduoti skirtingą temperatūra (žiūrėti schemas). Daugiau apie sensorių galima paskaityti oficialioje jo dokumentacijoje – datasheet.
II. Bandymo schema

Šiam darbeliui pasirinkau atmega8 mikrokontrolerį, su kitais Atmega modeliais darbas būtų analogiškas. Sujungimo schema parodyta žemiau. Sensorius bus maitinamas ta pačia 5V įtampa, kaip ir mikrokontroleris. Reikia pastebėti, kad temperatūros išvedimas prijungtas prie ADC0 išvado. Schema yra minimali ir to užtenka, kad duomenys būtų įvesti. Kitas klausimas su rezultatų vaizdavimu. Galima prijungti LCD ekraną, pasinaudoti LED matrica ar tiesiog elementariai prijungti 10 LED šviesos diodų, kad būtų matoma visų bitų informacija. Pasirinkimą palieku skaitytojui.


III. Atmega ADC

Integruotas ADC pasižymi tokiomis savybėmis – 10 bitų geba, absoliutinis +/- 2LSB (least significant bit) tikslumas, 13μs - 260μs keitimo laikas, iki 15k SPS (keitimų per sekundę). Iš to seka, jog iš 10 bitų, 8 bus tikrai tikslūs, o du paskutiniai nevisada dėl triukšmų ir pan. Keitiklis nepasižymi dideliu keitimo greičiu (specializuoti sugeba net iki 1M SPS ir daugiau), bet mūsų atveju to užtenka. Atmega turi integruotą vidinį 2.56V atraminį (reference) įtampos šaltinį su 10% paklaida, gali dirbti keliais režimais – laisvos eigos (free running) bei vienintelio konvertavimo (single conversion). Atraminiu įtampos šaltiniu gali būti naudojamas tiek vidinis, tiek ir išorinis, greičiausiai daug stabilesnis. Tam paliktas ir naudojamas AREF atmega išvadas, prie kurio jungiamas išorinis šaltinis. Atraminė įtampa apsprendžia, kokią maksimalią įtampą iš sensoriaus galima paduoti į ADC įvadą. Tarkime, jei naudojamas vidinis atraminis šaltinis tai į ADC įvestį neverta paduoti didesnę nei 2.56V įtampa, nes vis tiek viršijus šią ribą keitiklis atiduos tą pačią maksimalią 0x3FF reikšmę (t.y. visi 10 bitų yra vienetai 1111111111). Esant kitokios įtampos matavimo poreikiui, reikia keisti diapazoną arba naudoti kitą atraminį šaltinį. Šiam darbui mums visiškai pakaks ir vidinio 2.56V atraminio šaltinio.

Tęsiant ADC galimybių apžvalgą, svarbūs yra veikimo būdai. Free running režime, ADC keitiklis vieną kartą paleistas dirba tol, kol jis neišjungiamas. Vos tik baigiamas vienas konvertavimas, tuoj pradedamas kitas. Single režimu, ADC paleidžiamas ir pabaigęs darbą sustoja, kol vėl nepaleidžiamas. Taip galima labiau taupyti energiją.

Toliau atmega palaiko ADC pertraukimus (interrupt), kai ADC konvertavimas baigiasi, todėl mikrokontroleris gali daryti kitus darbus, kol ADC dirba. Priklausomai nuo modelio, turi 6 ir daugiau atskirus ADC kanalus/išvadus (channels), prie kurių galima jungti atskiras matuojamas linijas. Na ir dar kitų privalumų. Bent jau tiek parašyta oficialioje dokumentacijoje (datasheet). Norint sužinoti plačiau, siūlau ją pasiskaityti. Su viskuo, ką čia paminėjau susipažinsime visai netrukus.

IV. ADC veikimo principai

Bendram supratimui, aptarkime dar patį keitiklio veikimą. Šį skyrelį galite praleisti, jei viskas jau žinoma. Taigi, įtampos konvertavimas į skaitmeninį pavidalą atliekamas keliais etapais. Pirmiausia įtampa Vin iš sensoriaus ADC įvedime (šiuo atveju ADC0) yra nuskaitoma ir užlaikoma (sample & hold) tam, kad būtų vėliau kvantuojama. Kvantavimo procesas užtrunka atitinkamą laiko tarpą. Kvantavimo etape pasinaudojant atraminiu įtampos šaltiniu Vref ir vidiniu įtampos komparatoriumi, įtampos yra lyginamos tarpusavyje. Keičiama (didinama/mažinama) 10 bitų skaitmeninė reikšmė ir jos atitinkama įtampa yra lyginama su Vin. Kadangi Atmega turi 10 bitų keitiklio tikslumą, t.y. 2^10=1024 lygių (kvantų), kiekvienam bitui (kvantui) tenka Vbit=Vref/1024 įtampos. Įtampoms sutapus iki +/- 1/2LSB, konvertavimas nutraukiamas ir reikšmė atiduodama apdorojimui į pagrindinę programą. Dėl aiškumo siūlau dar pasidomėti apie tai internete.

V. Mikrokontrolerio logika

Technines detales aptarėme, veikimo principą irgi, belieka išsiaiškinti, kaip teisingai pasinaudoti integruotu ADC keitikliu. Pagal nutylėjimą, ADC keitiklis atmegoje yra išjungtas, todėl bus būtina jį įjungti. Tai atliekama panaudojant ADCRA registrą. Tačiau prieš tai reikia teisingai sukonfigūruoti ADC parametrus.Pradedame nuo ADMUX registro, jame turime nurodyti, kokį išorinį atraminį šaltinį naudosime. Kadangi bus reikalingas vidinis, tai reikia nustatyti REFS0 ir REFS1 bitus. Jų nenustačius bus naudojamas išorinis atraminis šaltinis prijungtas prie AREF atmega įvado. Įjungus ADC pagal nutylėjimą yra naudojamas ADC0 įvadas įtampos nuskaitymui, norint pakeisti kanalą tai galima padaryti nustatant MUX0..3 bitus pagal lentelę žemiau.Konfigūravimą toliau tęsiame su ADCSRA registru. Reikia pasirinkti, kokį konvertavimo režimą naudosime – free running ar single conversion. Naudojant free running metodą nustatomas ADFR bitas. Šiuo atveju aš pasirinkau nenustatyti, todėl bus naudojamas vienkartinis konvertavimo režimas. Tam, kad neužimti mikroprocesoriaus nereikalingu darbu kaskart tikrinant, ar ADC reikšmė jau paruošta (t.y. naudoti polling), galima nustatyti pertraukimų bitą ADIE. Tokiu atveju gauname efektyvesnį veikimą, sunaudojama mažiau energijos, o procesorius galės atlikti kitus darbus. Reikšmei pasirodžius bus sustabdomas programos vykdymas ir vykdomas pertraukimo kodas. Taigi taip ir darome. Šio metodo negalėsime taikyti, jei pertraukimai programoje yra neleidžiami, bet šiuo atveju tai negalioja. Kaip aprašyti pertraukimų vektorių bus parašyta toliau.

Kadangi ADC dirba mažesniu dažniu nei atmega mikroprocesorius, tai būtinas dažnio dalinimas (prescaling). Optimalus dažnis, kuriuo dirba ADC, yra nuo 50kHz iki 200kHz, tokiu atveju garantuojama 10 bitų geba. Žinoma, galima bandyti naudoti didesnį spartai padidinti kokybės sąskaitą, bet mūsų atveju tai yra nereikalinga. Taigi, reikia pasirinkti dalinimo faktorių. Priklausomai nuo atmega taktinio dažnio yra parenkamas ir daliklis iš galimų reikšmių (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128). Taigi, jei dažnis yra tarkim 1MHz, tai galima naudoti 8, nes 1MHz/8=125kHz, ir tai jau patenka į reikiamo dažnio diapazoną. Šiam pasirinkimui reikia nustatyti ADPS1 ir ADPS0 bitus. Kadangi aš naudoju 12MHz kvarcinį rezonatorių, tai 12MHz/64 = 187.5kHz ir reikės nustatyti ADPS2 ir ADPS1 bitus. Manau supratote, kodėl čia būtina prisitaikyti kiekvienam konkrečiu atveju.


Iki paleidimo liko tik keli etapai. Lieka įjungti pertraukimus programoje ir paleisti ADC. Pertraukimai įjungiami nustačius 7 (septintą) bitą: SREG |= (1<<7) arba tiesiog panaudojant funkciją sei(). Toliau – įjungti ADC, tai daroma į ADCSRA registrą įrašant ADEN bitą. Galiausiai paleisti ADC konvertavimą – į ADCSRA registrą įrašomas ADSC bitas. Tai viskas, ko reikia paleidimui. Visus etapus vaizduoja kodas žemiau.

Kadangi pasirinkome pertraukimų režimą, tai būtina prieš testuojant aprašyti ir pertraukimų vektoriaus vykdomą kodą. Kodą rašome vektoriuje ADC_vect taip: ISR(ADC_vect) { /* kodas */ }

Vektoriuje būtina paimti ADC konvertuotą reikšmę ir išsisaugoti kokiame nors globaliame kintamajame. Pirmiausia paimame ADCL reikšmę, po to ADCH, rezultatą sujungiame ir išsaugome. Sekančiu etapu galime paleisti ADC dar kartą, nes pagal single conversion režimą, po konvertavimo ADC sustoja. Siekiant paleisti ADC vėl, nustatome ADSC bitą ADCSRA registre. Toliau su reikšme programoje galite daryti ką tik norite – atvaizduoti, atlikti kitus skaičiavimus, etc.


Norint konvertuoti ADC reikšmę į įtampą, naudojama tokia formulė: Vin = ADC_value*Vref/1024. O temperatūrai Celsijaus laipsniais gauti, reikia turimą rezultatą dar padauginti iš 100. Taigi temp = Vin*100. Ši reikšmė daug informatyvesnė ir ją patogu vaizduoti naudojant tik 6 LED diodus, jei temperatūrą matuosite -32 iki +64 laipsnių ribose. Reiktų tik pakoreguoti pagrindinį programos ciklą kaip aprodyta žemiau.


Na ir kaip tai veikia su aprašytu metodu žiūrėkite video.

VI. Pabaiga

Taigi šiame straipsnyje apžvelgėme ir pasiaiškinome Atmega ADC panaudojimo ypatumus. Nuo šiol tikiuosi mokėsite pasinaudoti esamu funkcionalumu ir galbūt sukursite įdomesnių projektų. Visas projekto kodas pateikiamas žemiau. Sėkmės.

Download - source code

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą